VIIŞOARA

viisoaraLocalitatea Viișoara s-a format din satele Honhorf (atestat documentar în anul 1376) și Maldorf (format în jurul anului 1300 și a fost atestat documentar în 1420). Are în componența ei încă două sate care sunt atestate documentar după cum urmează: satul Omeniș, este atestat din anul 1319 și satul Santioana, atestat din anul 1303.

Ca monumente istorice se remarcă Biserica Evanghelică ridicată în sec. XVI-XVII cu turnul din anul 1786 și biserica evanghelică din Omeniș (sec .XV).

Biserica Evanghelică din Viișoara este o sală prevăzută cu un turn clopotniță pe latura vestică. Nava este acoperită cu o boltă rețea iar corul are o boltă în cruce pe ogive cu o secțiune simplă. Cheia de boltă din navă, ca și consolele de colț sunt decorate cu scuturi heraldice în timp ce cheia de boltă a absidei are un relief cu figura aureolata a lui Isus. Zidăria executată cu măiestrie, ca și calitatea decorativă a ancadramentelor, confirmă tradiția că Viișoara a fost un sat de pietrari, justificând și dorința lui Petru Rareș de a intra în posesia așezării.