MIHĂILENI

Mihăileni are în componență 5 sate:Mihăileni (reședință), Metiș, Moardăș, Răvășel și Șalcău.

mihaileni1În 1324, regele Karol Robert de Anjou pune sechestru pe posesiunea Şalcău cu cetatea de aici, ce era în proprietatea lui loan comite de Tălmaci, pe care le donează voievodului Toma al Transilvaniei; 1389, 1391, iobagii din Şalcău şi Mihăileni participă la răscoalele populaţiei din jurul Sibiului împotriva patriciatului sibian; 1467, teritoriul comunei aparţinea comitelui Nicolae de Ocna, ce stăpânea Saldorful (Mihăileni), Salgo (Şalcâu) şi Albeşti. sec XV-lea, locuitorii i-au parte la răscoala lui Kardoş lanoş Răsculaţii erau în marea lor majoritate iobagi fugiţi din comitatele lor în urma exploatării şi care căutau refugiu în scaunele săseşti. 1514 – în timpul războiului ţărănesc condus de Gheorghe Doja, au loc numeroase răzvrătiri pe valea Hîrtibaciului şi în special in jurul Nocrichului.

Între anii 1758-1761, în timpul rechiziţionării bisericilor ortodoxe de către oamenii generalului Bukow, oamenii din comună l-au împiedicat pe preotul unit să intre în biserică. Populaţia ortodoxă a putut sâ-şi practice credinţa în continuare datorită intervenţiei călugărului Sofronie însoţit de o gardă puternică.

În 1794, tot satul Mihăileni este distrus de un puternic incendiu, fapt pentru care autorităţile Transilvaniei organizează o colectă în vederea sprijinirii locuitorilor şi refacerii satului.

În 1848, în luna martie a acestui an, iobagii din Buia, Vecerd şi toate satele din jur se răscoală împotriva nobililor; răscoala, generată de nemulţumirea generală şi pe fondul revoluţiei începute în toată Transilvania, a fost înăbuşită de armată, în toamna aceluiaşi an, iobagii s-au ridicat din nou, plecând de pe valea Buii şi din Ghijasa spre Bîrghiş, unde ţin o mare adunare; a doua zi au înconjurat locuinţele nobililor pe care i-au sechestrat şi i-au transportat peste Olt. Toată situaţia a durat până la finele revoluţiei. Cu această ocazie câţiva nobili şi-au pierdut viaţa, fapt ce a determinat autorităţile să organizeze o campanie de represalii. În aprilie 1849, au fost executaţi pe loc mulţi răsculaţi, iar căpeteniile (în număr de 27) au fost întemniţate - ulterior, toţi au fost spânzuraţi.

În anul 1850, preotul din Şalcău a fost arestat fiind acuzat de răzvrătire, fiind dus sub escortă la Sibiu. Pavel Lebu, preotul din Mihăileni, este arestat şi el pentru acelaşi motiv 1859, preotul unit este scos cu forţa din sat şi ameninţat cu moartea; Pământurile din Mihăileni au fost în stăpânirea multor nobili, printre care amintim pe Miske Ştefan şi moştenitorii lui: Rhedei Klara, Donath Katerina, Sekely Paul, Marillai Karol, Tamasy Terezia etc. Printe nobilii care au stăpânit Şalcăul se numără: Maurer Andreias. Miske Ştefan şi moştenitorii, Eperjesi Klara, Toldi Ludovic etc.

În 1852 s-a înfiinţat prima şcoală, locuitorii neavând un local propriu pentru această activitate. Activitatea didactică se desfăşura într-o casă situată în partea de NV a comunei în sectorul numit “Grui”. in 1874, este menţionată prima şcoală din satul Şalcău, iar în 1911, s-a reuşit construcţia unui local special pentru şcoală, situat în centrul comunei, din fondurile cetăţenilor.

În satul Metiş, biserica evanghelică, actual monument istoric, cu hramul Sfintei Cruci a fost construită la începutul sec.XV-lea Va fi dărâmată în 1861 când a început construcţia unei noi biserici în stil neogotic. Va fi sfinţită în 1863 de episcopul Georg Paul Binder. în acelaşi an se procură un altar nou, construit în mare parte la Viena. Tabloul altarului reprezintă pe Mântuitorul predicând; poartă inscripţia “Pictat de Emil Pirchen” Orga datează din anul 1793 şi a fost construită de Samuel Mătz din Biertan. în 1862 a fost reparată şi montată în biserica nouă. în partea de vest a bisericii este ataşat turnul-clopotniţă, construit tot la începutul sec. al XV-lea, ca şi biserica veche, având 3 etaje. Cel superior, cu creneluri, deschizături pentru turnarea smoalei şi o galerie, astăzi mult deteriorate, a fost ridicat la începutul sec. al XVI-lea în scopuri de apărare. în anul 1963 s-au executat reparaţii capitale.

Satul Metis a fost întemeiat în 1290 de Contele Nikolaus von Talmesch. Biserica evanghelică din Metiș este pomenită pentru prima oară în 1414,când se menționează și hramul acesteia: Sfânta Cruce.Construcția edificiului a început însă din secolul al XIV-lea ,dar din vechiile construcții nu s-a păstrat decât turnul de vest. Biserica veche a fost demolată în anul 1861, iar noua biserică a fost finalizată doi ani mai tărziu.Va fi sfințită în 1863 de episcopul Gerorg Paul Binder.Tot în anul 1863 s-a achizitșionat și noul altar,construit la Viena.Tabloul altarului îl reprezintă pe Mântuitor predicând și poartă inscripșia:”pictat de Emil Pircher„. Orga datează din 1793,fiind construită de Samuel Maetz din Biertan. În partea de vest a bisericii este atașat turnul-clopotniță,construit tot în secolul al XV-lea, ca ș biserica veche,având trei etaje. Cel superior,cu creneluri,deschizături pentru turnarea smoalei și o galerie, astăzi mult deteriorate, a fost construit la începutul secolului al XVI-lea, în scopuri de apărare.

Din fortificațiile de odinioară,cunoscute din reprezentări grafice din secolul al XIX-lea,s-a păstrat un singur turn, cea mai mare parte a curtinei fiind demolată în anul 1898. În anul 1963 s-au făcut reparții capitale.

Biserica fortificată Moardăș a fost construită în secolul l XIV-lea,cu hramul „Sfântul Nicolae„.Este o bisrică gotică,cu o singură navă. Clopotnița s-a prăbușit în 1880.Altarul a fost construit de un anume Petersberger în anul 1789. Pictura cu crucificarea este din anul 1700.Biserica a fost renovată în 1913 și în 1959. Orga construită de Samuel Matz,are 10 regiștri și nu are padalier,A fost renovată de sibianul Emanuel Hradik în 1873. În primul război mondial, tuburile orgii au fost confiscate, pentru ca metalul să fie folosit în scopul războiului. Abia în 1963, cu ocazia unei renovări, orga a fost repusă în funcțiune,cu tuburi noi. În 1993,orga a fost vândută la Oradea.

Populaţia micuţului sat Răvăşel, iniţial catolică, ulterior luterană după toate probabilităţile, în secolul XVI a construit o primă biserică. În locul acestui lăcaş a fost construit în 1825 biserica de astăzi, care are în dotare un altar din 1751. In prezent este părăsită. Orga a fost cumpărată de cei din Sebeş, altarul este expus în biserica de la Mediaş. Din cauza alunecărilor de teren biserica este înclinată.