LASLEA

Localitatea este situată la cca. 28 km. est de Mediaş, pe un drum secundar care se desprinde din DN14 spre sud. Prima menţionare documentară datează din anul 1309, când un grup de decani saşi solicită cardinalului Gentilis confirmarea episcopului de Alba Iulia al Transilvaniei. Printre decani se număra şi Ulricus, „decanus de districtu de sante Ladislao”, ceea ce confirmă existenţa unui lăcaş sacral în aşezare. Un document din anul 1348, perioadă în care ia fiinţă ultimul scaun săsesc, cel al Sighişoarei, lasă să se înţeleagă că Laslea a devenit comună liberă pe pământ crăiesc, statut la care aspirau numeroase aşezări care nu aparţineau scaunelor săseşti şi deci nu se bucurau de privilegiile acordate saşilor în 1224 de Andrei al II-lea şi reconfirmate ulterior de multe ori.

Cercetǎrile arheologice au descoperit numeroase urme de locuire in împrejurimile comunei. Una dintre cele mai importante este o fortificaţie descoperitǎ în anul 1958, în extremitatea nordicǎ a pǎşunii Laslea, pe coama unui deal parţial împǎdurit, în apropiere de şoseaua naţionalǎ. Cercetǎri recente efectuate în acest loc au evidenţiat o cetate înconjuratǎ de valuri de pǎmânt în lungime de cca. 160 m. şi lǎţime de 15-20 m., pe care specialiştii o atribuie epocii Wietenberg şi ulterior, epocii Hallstatt.081 Laslea ro

Biserica existentǎ în 1309 în Laslea a fost înlocuită, după toate probabilităţile, de o bazilică gotică cu trei nave închinată sfântului Ladislaus, construită după toate canoanele epocii. Din această bazilică s-a păstrat numai turnul vestic, dar indiciile pe care acesta le oferă sunt suficiente pentru a ne face o imagine aproximativă asupra întregii biserici. Turnul are cinci niveluri şi este prevǎzut cu ambrazuri. Pe peretele estic al turnului clopotniţei se mai păstrează şi astăzi urmele acoperişului înalt, în două ape, specific bisericilor gotice după fortificare, urmele peretelui vestic al navei centrale boltită semicilindric şi „uşa” de comunicare între primul etaj al turnului şi podul bisericii, de regulă singura cale de acces întrun turn-donjon. Pe muchiile estice ale turnului mai există vestigii ale pereţilor navei centrale, spre est, şi ale pereţilor navelor laterale, spre sud şi nord. Deci dispoziţia planimetrică respecta în totalitate planul unei bazilici gotice timpurii, cu menţiunea că turnul nu era flancat de colaterale. Anul 1456, înscris pe un perete, nu poate fi anul terminării construcţiei bisericii, ci foarte probabil, după obiceiul timpului, poate fi anul unei reparaţii majore. Parterul turnului, boltit semicilindric, avea trei intrări marcate de arcade semicirculare, care au fost zidite cu ocazia fortificării. Arcadele din sud şi din nord se pot distinge şi astăzi în zidăria turnului, iar cea vestică a fost deschisă şi amenajată pentru intrarea în turn. Turnul are metereze dreptunghiulare, iar la nivelul al cincilea, prevăzut cu ferestre pe toate laturile, sunt aşezate clopotele. Turnul are acoperiş piramidal şi galerie de strajă scoasă pe console, cu parapeţi din lemn.

081 Laslea 1 roÎn anul 1838 are loc demolarea corpului bazilical şi a corului, aflate în stare de degradare avansată. A fost menţinută clopotniţa vechii biserici, până la definitivarea noii biserici, proiectată iniţial fără turn. Noua biserică a constituit pentru mine o surpriză totală: toate bisericile vizitate de mine aveau altarul îndreptat spre răsărit, spre Ierusalim. Aceasta este singura excepţie cunoscută de mine, care are altarul îndreptat spre nord şi sacristia la vestul altarului.

Incinta cetăţii a fost construită la sfârşitul secolului al XV-lea, având o formă aproximativ ovală. Zidul a fost demolat la est şi la sud-est şi a fost refăcut rectiliniu cu înălţimea de cca. doi metri şi aliniat la faţadele caselor. În vest mai existǎ porţiuni de zid de cinci metri înălţime, cu goluri de încastrare a drumului de strajă. La sfârşitul secolului al XIX-lea a fost clădită în imediata apropiere a bisericii o clădire cu un farmec aparte, cu aspect de salǎ de festiviǎţi. Reproduc una dintre imaginile care pe mine m-au surprins în mod plăcut, având în vedere că nu multe localităţi rurale se pot lăuda cu asemenea ambianţe care afişeazǎ bunul gust şi insuflǎ confort fizic şi spiritual.

Biserica nouǎ a fost construită de Samuel Teutsch din Sighişoara în anul 1842, în stil neo-clasicist. Corul are boltă semicilindrică cu penetraţii, arcul triumfal este semicircular, iar un arc dublu delimitează corul dreptunghiular de absida semicirculară. Nava este tăvănită, capătul ei sudic fiind prevăzut cu o tribună a orgii, susţinută pe trei arcade semicirculare.

Peste cinci ani, locuitorii s-au răzgândit şi au decis să construiască, alături de biserică, o clopotniţă. La scurt timp după ce a fost construită, noua clopotniţă s-a prăbuşit, din cauza unei fisuri apărută în timpul zidirii. Vechea clopotniţă şi-a reluat locul binemeritat în ansamblul incintei din Laslea.

Membri

 • Alma +

  Pentru construirea acestui lăcaș de cult s-a folosit piatră de râu și cărămidă arsă, iar pentru acoperiș, inițial șindrila și ulterior țigla. Read More
 • Ațel +

  Bazilica gotică a fost construită în jurul anului 1380, înlocuind biserica decanului Walter. Ea consta dintr-un cor alungit, terminat cu absidă poligonală, Read More
 • Axente Sever +

  Biserica, purtând hramul Tuturor Sfinţilor, este menţionată pentru prima dată în 1322. Construită la începutul secolului al XIV-lea din piatră, în stil gotic timpuriu, Read More
 • Bahnea +

  Una din primele atestări documentare ale localității Bahnea este gasită în anul 1291, aceasta fiind menționată în unul din documentele emise de către Roland Read More
 • Biertan +

  Cetatea medievală a Biertanului, cu cele patru rânduri de ziduri şi nouă turnuri şi bastioane (nu este o greşeală, patru ziduri şi nouă turnuri), Read More
 • Blăjel +

  Satul Blăjel apare menţionat pentru prima dată în anul 1373 sub denumirea de Blastelke, rămânând aproximativ aceeaşi, până prin anul 1854. Read More
 • Brateiu +

  Biserica a fost construită în a doua jumǎtate a secolului al XIV-lea, ca o bazilică goticǎ timpurie, cu trei nave şi cor alungit, cu Read More
 • Cenade +

  Biserica fortificată din Cenade, comuna Cenade, județul Alba, a fost construită în secolul al XIII-lea ca bisericuță romanică (corul bisericii actuale), edificiu extins și Read More
 • Cetatea de Baltă +

  Castelul Bethlen-Haller, construit în stilul renaşterii, între 1615-1624, aparţine tipului cu plan patrulater compact, fără curte interioară. Turnurile circulare din colţuri, Read More
 • Copșa Mică +

  Oraşul Copşa Mică se află la o distanţă de 12 km de Mediaş şi are o vechime de peste 600 de ani. Chiar dacă Read More
 • Daneș +

  Biserica evanghelică a localităţii Daneş a fost construită la începutul secolul XVI. Tot în acea perioadă, în scop de apărare împotriva turcilor, a fost Read More
 • Dumbrăveni +

  Castelul Apafi a fost construit în 1563, de cǎtre membrii familiei nobiliare Apafi. Cronicarul spune: „După multă gândire, ei arătară că s-ar găsi un Read More
 • Hoghilag +

  Cea mai veche atestare documentară a localității Hoghilag este într-un document din 1335, care se referă la un preot, pe nume Johannes, din Archidiaconatul Târnavei Read More
 • Jidvei +

  Biserica fortificată din satul Jidvei a fost protejată până în sec. al XIX-lea de un zid de incintă dublu, cu două turnuri de apărare Read More
 • Laslea +

  Biserica existentǎ în 1309 în Laslea a fost înlocuită, după toate probabilităţile, de o bazilică gotică cu trei nave închinată sfântului Ladislaus, construită după Read More
 • Mediaș +

  Castelul oraşului reprezintă cele mai vechi fortificaţii de piatră din Mediaş. Faptul că este ridicat pe o colină permite să presupunem că bisericile anterioare, Read More
 • Micăsasa +

  Biserica construită în secolul al XIV-lea a fost o bazilică gotică, formată din cor şi sală. La începutul secolului al XVIII-lea, stăpânul domeniilor, baronul Read More
 • Mihăileni +

  Biserica fortificată Moardăș a fost construită în secolul l XIV-lea,cu hramul „Sfântul Nicolae„.Este o bisrică gotică,cu o singură navă. Read More
 • Moșna +

  Biserica reconstruită încorporează în ea numeroase elemente de construcţie recuperate de la bazilica gotică veche. Unul dintre cele mai preţioase elemente de decor, Read More
 • Șeica Mică +

  Construcţia bisericii a început pe la mijlocul secolului al XIV-lea şi a fost definitivată la începutul secolului al XV-lea. Read More
 • Șona +

  Biserica fortificată se remarcă ca un monument istoric semnificativ. La început de sec. al XVI-lea s Read More
 • Valea Lungă +

  Biserica în stil gotic târziu, fără sală de biserică evanghelică, construită în secolul al 14-lea, Read More
 • Valea Viilor +

  Biserica, închinatǎ Fecioarei Maria, a fost fortificată începând din ultimul deceniu al secolului al XV-lea. Read More
 • Viișoara +

  Biserica Evanghelică din Viișoara este o sală prevăzută cu un turn clopotniță pe latura vestică. Nava este acoperită Read More
 • 1