DUMBRĂVENI

060 Dumbraveni 1 roOraşul Dumbrăveni, oraş cu cca. 10.000 de locuitori, este situat la 18 km. est de Mediaş, pe DN14, pe malul drept al Târnavei Mari. Descoperirile arheologice atestă locuirea în zona oraşului din epocile Hallstatt, La Tène, şi din perioada daco-romană. Aici a fost descoperit un mic depozit de obiecte din bronz, păstrate azi la Muzeul de Istorie a Artei din Viena. De asemenea, în sec. al XIX-lea, au fost descoperite o bară şi o monedă macedoneană, ambele din aur, aflate azi la Muzeul de Istorie al României. Sǎpǎturile arheologice din anii 1989 şi 1990, sub coordonarea lui P. Beşliu, au identificat ruinele unei biserici-salǎ gotice, databile în secolul al XV-lea. Biserica se încadra în stilul bisericilor de pe Târnave, nava şi corul fiind întǎrite cu contraforturi, iar în partea de vest a navei au fost remarcate urmele unei tribune. Testamentul din anul 1448 al Annei Apafi aminteşte de o bisericǎ cu hramul Sf. Gheorghe, probabil cea de mai sus.

Localitatea este atestată documentar în anul 1332, fiind menţionat Henricus sacerdos de Ebes. Ulterior, va apǎrea în 1367 şi 1368 ca poss. Ebesfalwa, în 1374 Ebesffalwa, în 1750 - Ibasfalva, 1805 - Ebesdorff, iar în anul 1854 apare denumirea de Ibaşfalău.

Regii maghiari au intenţionat să dezvolte un puternic centru urban, situat între cele două oraşe, săseşti pe atunci, Mediaş şi Sighişoara.În cursul evului mediu, localitatea cu caracter rural a fost o moşie a familiei Apafi. După anul 1671, principele Mihai Apafi I colonizeazǎ în aceste locuri armeni originari din Moldova, care cu timpul vor fi maghiarizaţi şi catolicizaţi.

Datorită înclinaţiilor comerciale ale locuitorilor, Dumbrăveniul cunoaşte, începând din sec. al XVIII-lea, o dezvoltare intensă, din această perioadă provenind şi cele mai importante monumente din localitate. Principalul obiectiv turistic al oraşului este biserica armeano-catolică. Epoca stilului gotic apusese de mult şi arhitecţii au proiectat biserica armenească în stil baroc şi neoclasic, stil adoptat de toate construcţiile publice din Ardeal.

Dimensiunile impresionante ale corului, înălţimea bolţii navei, perfecţiunea altarelor baroce, suprafaţa mare a sacristiei şi numeroasele decoraţiuni copleşesc un eventual vizitator neavizat. De fapt, este suficient să contempli faţada vestică a bisericii, statuile cu care este decorată, măreţia celor două turnuri (coiful unuia a fost doborât în timpul unei furtuni în prima decadǎ a secolului al XX-lea, iar improvizaţia făcută atunci, ca orice improvizaţie, dăinuieşte până în ziua de azi), pentru a intui monumentalitatea construcţiei.

061 Dumbraveni 2 roCastelul Apafi a fost construit în 1563, de cǎtre membrii familiei nobiliare Apafi.
Cronicarul spune: „După multă gândire, ei arătară că s-ar găsi un om de neam nobil străvechi, cu numele Mihail Apafi, care stă în castelul din Dumbrăveni. Pe lângă că este de viţă străveche, el ar mai fi un domn evlavios, liniştit şi cu frica lui Dumnezeu, tânăr ca vârstă.” Era vorba de propunerea făcută lui Mihai Apafi de a deveni principe al Transilvaniei (1681-1690). Castelul are două niveluri în formă de L, era întărit cu bastioane circulare sau poligonale, dintre care s-a păstrat doar unul, alături de un foarte ruinat fragment de zid. Clădirea a suferit numeroase intervenţii (a fost mulţi ani sediul unei unităţi şcolare şi adaptată cerinţelor acesteia) şi acum este practic abandonată.

S-a păstrat nealterată dispoziţia planimetrică, dar au dispărut o serie de detalii decorative, dintre care pot fi menţionate frizele de arcade de la primul etaj, de deasupra porţii. Picturile murale din exterior şi cele din sala mare a castelului, (ultimele executate de pictorul sibianul Johann Hermann la dorinţa soţiei principelui Mihail Apafi, în jurul anului 1670) au fost iremediabil distruse. Castelul are încăperi boltite, unele decorate cu ocniţe, de influenţă moldovenească şi muntenească. Principele Apafi împodobise unul dintre saloanele castelului cu o mare tapiserie vieneză cu scene de vânătoare, azi dispărută. Din sec. al XVII-lea se cunosc unele date despre parcul din jurul castelului, creaţia grădinarului Peter Haji. Parcul a fost parţial sacrificat în beneficiul dezvoltării edilitare a oraşului.

060 Dumbraveni 1 1 ro

 

Biserica romano-catolică a fost cumpărată de către catolici în 1913 de la ordinul armean al mechitariştilor (care aparţine de Roma). Este o biserică-sală cu un singur turn, ridicat pe faţada de vest, în axul navei. Nava este tăvănită, în schimb corul boltit este bogat decorat cu sculpturi baroce. Construcţia edificiului se poate plasa între anii 1795 (an consemnat pe arcul de triumf) şi 1798 şi aparţine meşterului constructor Anton Türk (1750-1798), cetăţean din Târgu- Mureş, dar originar, se pare, din Viena. Altarul principal a fost realizat în 1787 de sculptorul Simon Hofmeyer şi pictat de Franz Neuhauser din Sibiu, autor şi al altor trei altare secundare (1798). La ora aceasta, biserica reclamă reparaţii de urgenţă, apa infiltrată prin acoperişul degradat provocând distrugeri greu de remediat.

Poate este locul să menţionez existenţa unei modeste biserici evanghelice, fostǎ capelǎ particularǎ construitǎ în anul 1777 de Theodor Török şi cumpărată de populaţia săsească, la începutul secolului al XX-lea, de la comunitatea armenească din oraş.

 Clădirea liceului datează din 1896, fiind primul liceu din Dumbrăveni. Din 1919 va deveni liceu de stat, sub numele „Timotei Cipariu”, menţionat pe placa comemorativă ca fiind „părintele filologiei româneşti”. În ultimele decenii, activitatea şcolară s-a axat pe pregătirea specialiştilor în domeniul viticulturii, componentă cu pondere însemnată în balanţa economică a regiunii.

Menţionez că la Dumbrăveni funcţiona încă din 1843 un gimnaziu, întemeiat de Alexandru Raphael, englez de naţionalitate armeană, născut la Madras, în India.

Membri

 • Alma +

  Pentru construirea acestui lăcaș de cult s-a folosit piatră de râu și cărămidă arsă, iar pentru acoperiș, inițial șindrila și ulterior țigla. Read More
 • Ațel +

  Bazilica gotică a fost construită în jurul anului 1380, înlocuind biserica decanului Walter. Ea consta dintr-un cor alungit, terminat cu absidă poligonală, Read More
 • Axente Sever +

  Biserica, purtând hramul Tuturor Sfinţilor, este menţionată pentru prima dată în 1322. Construită la începutul secolului al XIV-lea din piatră, în stil gotic timpuriu, Read More
 • Bahnea +

  Una din primele atestări documentare ale localității Bahnea este gasită în anul 1291, aceasta fiind menționată în unul din documentele emise de către Roland Read More
 • Biertan +

  Cetatea medievală a Biertanului, cu cele patru rânduri de ziduri şi nouă turnuri şi bastioane (nu este o greşeală, patru ziduri şi nouă turnuri), Read More
 • Blăjel +

  Satul Blăjel apare menţionat pentru prima dată în anul 1373 sub denumirea de Blastelke, rămânând aproximativ aceeaşi, până prin anul 1854. Read More
 • Brateiu +

  Biserica a fost construită în a doua jumǎtate a secolului al XIV-lea, ca o bazilică goticǎ timpurie, cu trei nave şi cor alungit, cu Read More
 • Cenade +

  Biserica fortificată din Cenade, comuna Cenade, județul Alba, a fost construită în secolul al XIII-lea ca bisericuță romanică (corul bisericii actuale), edificiu extins și Read More
 • Cetatea de Baltă +

  Castelul Bethlen-Haller, construit în stilul renaşterii, între 1615-1624, aparţine tipului cu plan patrulater compact, fără curte interioară. Turnurile circulare din colţuri, Read More
 • Copșa Mică +

  Oraşul Copşa Mică se află la o distanţă de 12 km de Mediaş şi are o vechime de peste 600 de ani. Chiar dacă Read More
 • Daneș +

  Biserica evanghelică a localităţii Daneş a fost construită la începutul secolul XVI. Tot în acea perioadă, în scop de apărare împotriva turcilor, a fost Read More
 • Dumbrăveni +

  Castelul Apafi a fost construit în 1563, de cǎtre membrii familiei nobiliare Apafi. Cronicarul spune: „După multă gândire, ei arătară că s-ar găsi un Read More
 • Hoghilag +

  Cea mai veche atestare documentară a localității Hoghilag este într-un document din 1335, care se referă la un preot, pe nume Johannes, din Archidiaconatul Târnavei Read More
 • Jidvei +

  Biserica fortificată din satul Jidvei a fost protejată până în sec. al XIX-lea de un zid de incintă dublu, cu două turnuri de apărare Read More
 • Laslea +

  Biserica existentǎ în 1309 în Laslea a fost înlocuită, după toate probabilităţile, de o bazilică gotică cu trei nave închinată sfântului Ladislaus, construită după Read More
 • Mediaș +

  Castelul oraşului reprezintă cele mai vechi fortificaţii de piatră din Mediaş. Faptul că este ridicat pe o colină permite să presupunem că bisericile anterioare, Read More
 • Micăsasa +

  Biserica construită în secolul al XIV-lea a fost o bazilică gotică, formată din cor şi sală. La începutul secolului al XVIII-lea, stăpânul domeniilor, baronul Read More
 • Mihăileni +

  Biserica fortificată Moardăș a fost construită în secolul l XIV-lea,cu hramul „Sfântul Nicolae„.Este o bisrică gotică,cu o singură navă. Read More
 • Moșna +

  Biserica reconstruită încorporează în ea numeroase elemente de construcţie recuperate de la bazilica gotică veche. Unul dintre cele mai preţioase elemente de decor, Read More
 • Șeica Mică +

  Construcţia bisericii a început pe la mijlocul secolului al XIV-lea şi a fost definitivată la începutul secolului al XV-lea. Read More
 • Șona +

  Biserica fortificată se remarcă ca un monument istoric semnificativ. La început de sec. al XVI-lea s Read More
 • Valea Lungă +

  Biserica în stil gotic târziu, fără sală de biserică evanghelică, construită în secolul al 14-lea, Read More
 • Valea Viilor +

  Biserica, închinatǎ Fecioarei Maria, a fost fortificată începând din ultimul deceniu al secolului al XV-lea. Read More
 • Viișoara +

  Biserica Evanghelică din Viișoara este o sală prevăzută cu un turn clopotniță pe latura vestică. Nava este acoperită Read More
 • 1