BAHNEA

Una din primele atestări documentare ale localității Bahnea este gasită în anul 1291, aceasta fiind menționată în unul din documentele emise de către Roland Borșa, voievod al Transilvaniei pe vremea aceea, și legate de o neînțelegere a lui Grigore „comite de Bahnea” cu privire la o bucată de pământ denumită Cubli, locația și denumirea acestui termen fiind mai probabil anterioară acestui an.

În perioada cuprinsă între anii 1315 - 1335 este amintită sub denumirea de Bohna, Saceros de Vahya sau Bachnea, ca mai tărziu să apară și sub denumirera de Bahnya (în traducere Târgul Bahnea).

bahneaÎn cea de a doua jumătate a secolului al XI-lea, Regatul Maghiar începe cucerirea, în mod sistematic, a Transilvaniei, iar pentru consolidarea acestei acțiuni în fața amenințărilor de la est și sud cât și pentru dezbinarea micilor voievodate românești formate, colonizarea a fost făcută în prima fază prin secui și sași. Mărturia prezenței sașilor în această localitate este scoasă din cele două dovezi: prima dovadă - prezența bisericii reformiste care la început a fost de confesiune catolică și construită de sași; a doua dovadă - mai multe forme de nume de familie întâlnite și acum în sat cu origine germanică (Meder, Jager, Schuster etc).

La comanda regelui Ștefan I al Ungariei, atestată documentar în secolul al XII-lea de către scrierile lui Anonymus (acesta din urmă pomenind în cronicile sale localitatea Bahnea ca fiind o localitate din timpul regelui Ștefan I al Ungariei), la fiecare zece sate se obliga a se construi o biserică. Astfel, satele Idiciu, Daia, Gogan, Lepindea, Laslău, Varolea, Șiomuș, Ormeniș și Bahnea pornesc construirea unei biserici cu sediul în Bahnea aceasta fiind atestată documentar la sfințirea ei în anul 1310.
Localitatea este implicată (în mod direct sau prin participarea locuitorilor) în mai multe evenimente istorice ale Transilvaniei și implicit ale Regatului Maghiar, toate acestea având în mare măsură o legătură mai strânsă cu stabilirea în localitate a familiei Bethlen, în jurul anului 1441. Această familie de nobili feudali maghiari, cu titlu de Grofi, au participat activ la susținerea principilor maghiari ai perioadelor.

  • 1562 - aduce cu el Răscola Secuilor de la Dumbrăveni, iar groful Bethlem Farkas (descendent din acea perioadă a familiei) amintește în manuscrisele sale că o parte din locuitorii localității au trecut dealurile și s-au alăturat răsculaților, nefiind însă specificat numărul participanților sau al decedaților din acest eveniment.
  • 1675 - prin campania de ocupare a tronului Poloniei condusă de către Gheorghe Rákóczi al II-lea antrenează iarăși localitatea în mijlocul evenimentelor, pe fondul faptului că groful Bethlem Janos făcea parte din anturajul intim al pricipelui de Rákóczi. Oastea turco-tătară, venită în sprijinul lui Acațiu Barcsay numit de către turci, la retragere trec și prin localitatea Bahnea făcând cel puțin o treime victime în rândul locuitorilor (fie uciși, fie răpiți).
  • 1703 - Răscoala Curuților împotriva Habsburgilor, ocupanți din acea peroadă a Transilvaniei, armata condusă de către Francisc Rákóczi al II-lea se retrage împreună cu Samuel Bethlem (fiul mai mare al familiei Bethlem) și o parte a armatei sale rămase în Bahnea.
  • 1784 - odată cu răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan, groful Bethlem se retrage la moșia din Bistrița. Fără informări precise putem concluziona că pe fondul evenimentelor din Transilvania localitatea Bahnea se antrenează în această răscoală.
  • 1848 - aduce iar neliniști în zonă, conform informărilor transmise de somodi Sándor direct comisiei pentru menținerea ordinei în zonă, în satele Suplac, Șoimuș, Coroiu, Zagăr și Laslăul Mare au loc manifestații antimaghiare puternice. Dovezi scrise nu există legate de evenimente iar în localitatea Bahnea, singurele mărturii fiind poveștile localnicilor care amintesc (prin poveștile din viu grai) uciderea lui Dumitru Holom (servitor al grofului care a cerut împărțirea pământului) de către patru Husari aduși de grof la întoarcerea în sat după terminarea revoltei. Numele martirului este menționat și pe monumentul Eroilor Români din Primul și al Doilea Război Mondial din localitate, chiar dacă nu are legătură cu acea perioadă.
  • 1867 - este anul formării Austro-Ungariei, iar cum Transilvania își pierde autonomia, se pornesc campanii agresive de deznaționalizare a românilor cu scop de formare a statului unitar maghiar și a unei singure națiuni, cea maghiară. Lucru atestat de corespondențele bisericii ortodoxe din Bahnea cu forurile superioare. Totodată din circularele Arhidiezicei greco-ortodoxe a Transilvaniei, trimise parohiilor ortodoxe, rezulta clar împotrivirea românilor față de intențiile de maghiarizare a numelor românești sau obligativitatea folosirii limbii maghiare în biserici și școli ca și limbă de conversație și corespondență interlocală oficială.
  • 1916 - obligă, prin contextul politic al zonei, ca românii din localitate să participe la Primul Război Mondial în regimente care luptau împotriva regimentelor române. Aproximativ 29 de soldați plecați, din sat nu se mai întorc acasă fiind trecuți în eternitate pe una din plăcile monumentului comemorativ. La retragerea sa, din luna august același an, regimentul 46 infanterie maghiar cauzează mai multe pagube materiale și omenești.

Monumentele remarcabile din localitatea Bahnea sunt:
Biserica Ortodoxă veche din deal, situată nu departe de centrul satului pe drumul spre Gogan. În prima fază aceasta a fost construită din lemn, mai apoi în anul 1876 să fie reconstruită în forma pe care o vedem și astăzi prin contribuția sătenilor și din fondurile asigurate de Societatea Andrei Șaguna din acea perioadă. Monumentul Eroilor din Primul și Al Doilea Război Mondial. Dezvelit în anul 1930, monumentul masiv, din piatră, este prevăzut cu un postament pătrat, cu două trepte, străjuit de coloane. Deasupra este o cruce dublă. Monumentul cinstește memoria eroilor români din cele Două Războaie Mondiale. Pe fațadă și pe părțile laterale sunt înscrise numele eroilor din 1914-1919, iar în partea din spate sunt numele eroilor din 1941-1945, căzuți în Bahnea.

bahnea1